Conversation Between Master_Shake and chochucson

1 Visitor Messages

  1. http://dongtam.info/ cho thue phong tro mu private nhạc sàn cực mạnh cho thuê pḥng trọ http://tradalela.com/ http://we-cooking.com/ -99% ==> Đă bán 2) MC375 : 98%-99% ==> Đă bán Macbook Pro 15'' 1) MC371 : 98% ==>Giá : 16t499 Core i5 : 2,4 , Ram : 4Gb , HDD : 320Gb , VGA rời 256Mb 2) MC372 : 99% ==> Giá : 17t499 Core i5 : 2,53 , Ram : 4Gb , HDD : 500Gb , VGA rời 512Mb 3) MC373 : 98%-99% ==> Đă bán Macbook Pro 17'' 1) MC024 : 98%-99% ==>Giá : 21t199 Có Optione Ram 8Gb Core i5 : 2,53 , Ram : 8Gb , HDD : 500Gb , VGA rời 512Mb Năm : 2011 Macbook Pro 13'' 1) MC700 : 98%-99% ==> Giá : 14t999 2) MC700 : 97% ==> Giá : 14t499 3) MD314 : 99% ==>Giá : 20t499 Apple Care 5/2013 Core i7 :
Showing Visitor Messages 1 to 1 of 1